روش های پرداخت

انواع روش های پرداخت

1- پرداخت از طریق درگاه اینترنتی

2- پرداخت کارت به کارت

3- پرداخت شماره حساب